"Loading..."
Download Hafez Hafez

Give it a tryPoster Mockup

نرم افزار حافظِ حافظ دربرگیرندهٔ ۴۹۵ دکلمه از غزلیات است که به همراهی موسیقی به خدمت علاقه مندان شعر و

ادب فارسی تقدیم می‌گردد. موسیقی متن نیز مشتمل بر قطعه های گوناگون است که منحصر به غزلیات سروده در این

نرم افزار تهیه و تنظیم گردیده که لذت شنیداری اشعار حافظ را دو چندان می‌سازند. این اولین مجموعه ایست که کلیهٔ

غزلیات حافظ توسط یک بانو دکلمه می شود. برای دوستداران فال حافظ، تسهیل گرفتن فال نیز تهیه شده است.

برای بیشتر مورد توجه قرار گرفتن اشعار حافظ و موسیقی، نرم افزار به صورت ساده و قابل استفاده برای همگان طراحی شده است.

برای نصب این نرم افزار، می توانید از لینکهای زیر استفاده کنید.

با آرزوی لذت بردن از این نرم افزار،

گروه حافظِ حافظ